تلفن : 49 43 017 538 90 00

اقامت دایم و موقت در کشور ترکیه همراه با اجازه کار- اخذ ویزای اسلوونی - هلند - آلمان (ویزای نحصیلی و تجاری).اخذ اقامت کانادا.اخذ ویزای توریستی و تحصیلی کانادا.

اخذ انواع اقامت در کشور ترکیه
و کشورهای فوق الذکر در سریعترین زمان بهترین قیمت

اخذ انواع اقامت

اقامت کوتاه مدت

1- اقامت کوتاه مدت توریستی
2- اقامت کوتاه مدت برحسب خرید منزل
3- اقامت کوتاه مدت خانواده یا عالیه
4- اقامت کوتاه مدت بر حسب ثبت شرکت
5 - اقامت کوتاه مدت جهت پیگیری در مراجع قضایی
6 - اقامت دانشجویی

اقامت توریستی

طبق قانون ایرانیان مجاز به اقامت به مدت نود روز طی شش ماه در کشور ترکیه میباشند و بعد از نود روز دوباره نود روز کشور کشور ترکیه را ترک کنند و دوباره نود روز دیگر در ترکیه بمانند.اما از سال 2016 قانونی جدید تصویب شده که کسانی که قصد دارد یکسال پی در پی در ترکیه بمانند با دریافت بیمه مسافرتی یکسال و اجاره آپارتمان یکسال و پرداخت مالیات از طریق اینترنت راندوو درخواست نمایند و با حضور در تاریخ و ساعت مشخص پیش مامور اداره امنیت در صورت صلاح دید و دریافت مدارک دیگر که سلیقه ای میباشد میتوانند اقامت یکسال و یا شش ماه در یافت نمایند.

اقامت دانشجویی

کسانی که قصد ادامه تحصیل در ترکیه دارند با ثبت نام در یکی از دانشگاهها ترکیه و دریافت برگه دانشجویی و گرفتن بیمه درخواست راندوو کرده و اقامت دانشجویی بگیرند.
لازم به ذکر است که کسانی که قصد تحصیل در دانشگاهها دولتی دارند باید در امتحان YÖS و یا SAT شرکت نموده و طبق نمره امتحان انتخاب رشته نموده و در صورت قبولی ثبت نام نمایند اما برای دانشگاهها خصوصی بسته به دانشگاه یا امتحان یوس لازم نیست و یا حتی با کمترین امتیاز هم میتوانند هر رشته دانشگاهی ثبت نام نمایند.برای رشته های پزشکی داشتن مدرک پیش دانشگاهی اجباری میباشد.

اقامت با خرید ملک

کسانی که به هر مبلغی آپارتمان خریداری نموده اند میتوانند با گرفتن بیمه و پرداخت مالیات و نوماراتاژ منزل و تاپو دوامی و دیگر مدارک لازم مورد درخواست مامور اقامت برحسب خرید ملک بگیرند.
در این نوع اقامت چنانچه شخص به مدت هشت سال در این منزل بمانند و مالیات‌ها را به موقع پرداخت کنند و خودشان اقامت داشته باشند و هدف از خرید ملک تجارت و اجاره دادن و ... نباشد و هر سال بیشتر از 35 روز از کشور ترکیه خارج نشوند بعد از هشت سال میتوانند درخواست اقامت طولانی مدت بدهند که این نوع اقامت شرایط خاص دارد که در ادامه توضیح داده میشود.

خانواده یا عایله

این نوع اقامت مخصوص کسانی هست که یکی از اعضا خانواده یا دارای وطن داشتی ترکیه باشند یا دارای اجازه کار باشند که میتوانند با تایید اقامت شخص اول و تایید ارتباط یعنی ترجمه عقد نامه و ترجمه شناسنامه بچه ها و گرفتن سو پیشینه و دیگر مدارک مورد نظر مامور اقامت عایله بگیرند که در صورت داشتن اجازه کار مدت اقامت دقیقا با اقامت شخص اول هم تاریخ میباشد و در صورت ازدواج هم یکسال داده میشود.
در این نوع اقامت درصورتی که همسر ترک وطن داش باشد بعد از سه سال میتوانند درخواست وطن داشی نمایند که هم حق رای دارند هم پاس ترک دریافت مینمایند.

بر حسب ثبت شرکت

کسانی که در ترکیه شرکت ثبت کرده اند و شرکت فعال میباشد میتوانند با گرفتن بیمه یکسال و مدارک شرکت درخواست اقامت کوتاه مدت درخواست نمایند.لازم به ذکر است با این نوع اقامت اجازه کار ندارند.

کاری یا چالیشما ایزین

دریافت این نوع اقامت به دو طریق میباشد یکی از طریق ثبت شرکت توسط خود شخص و از طریق شرکت خود برای خودش درخواست اجازه کار نماید که یا باید دارای اقامت توریستی کوتاه مدت باشند و یا اینکه از طریق کنسولگری ترکیه درخواست ارسال شده و فرد از آنجا با دریافت ویزا کار به کشور ترکیه وارد شود.
راه دوم درخواست از طریق یه شرکت ترک که واجد شرایط باشد به فرد پیشنهاد کار داده شود و شخص در آن شرکت مشغول به کار شود.

اقامت طولانی مدت

اقامت طولانی مدت برای افرادی هست که به مدت هشت سال دارای اقامت توریستی و یا اقامت برحسب خرید ملک و یا هر دلیل قانونی دیگر باشند و هر سال بیشتر از 35 روز از ترکیه خارج نشده باشند هیچ گونه سابقه قضایی نداشته باشند.به این افراد کارتی شبیه کارت ملی ترک داده میشود ولی با رنگ متفاوت این افراد حق رای دادن ندارند و پاسپورت ترکیه شامل حال آنها نمیشند و چنانچه به هر دلیلی بیشتر از شش ماه پی در پی از ترکیه خارج شوند اقامت طولانی مدت آنها باطل میشود و باید دوباره کوتاه مدت اقدام نمایند.

وطن داش و پاسپورت ترکیه

1-اقامت طریق ازدواج با شخص ترک بعد از سه سال و داشتن شرایط لازم میتوانند درخواست بدهند در صورت قبولی کاملا شخص ترک میشود.
2-گرفتن اجازه کار به مدت 5 سال و پرداخت بیمه و دیگر شرایط که در حال تعییر میباشد میتوانند درخواست وطن داشتی بدهند.
3-چنانچه مقام مسئولی تشخیص بدهد طبق قانون میتواند وطن داشتی را به شخص اهدا کند.
4 - خرید ملک به ارزش 250 هزار دلار
که طبق این قانون جدید شخص با خرید ملک و پرداخت مالیات و ثبت قیمت 250 هزار دلار در تاپو و ارایه درخواست به اداره مهاجرت و تشکیل پرونده بعد از سه سال چنانچه ملک را به فروش نرساند و خودش ساکن باشد و بیشتر از 35 روز خارج نشود و ... میتواند بعد از سه سال درخواست وطن داشتی ارایه دهد.
5- سرمایه گذاری به مبلغ 1 میلیون دلار در ترکیه
6 - سرمایه گذاری در بورس به مبلغ میلیون دلار
7 - ایجاد اشتغال برای 100 نفر ترک

درباره اقامت کشورآلمان

پکیج کامل شامل پاسپورت.
آی دی کارت.
گواهی نامه رانندگی قابل دریافت از سفارتخانه آلمان در ترکیه.