تلفن : 49 43 017 538 90 00
سال ساخت
متراژ پارکینگ
اندازه زمین
امکانات
قیمت

سرمایه گذاری در ترکیه

سرمایه گذاری در ترکیه همچون سالهای گذشته نه وضعی بدتر بلکه وضعی بهتر برای سرماگذاران خارجی پیدا کرده است، چرا که قانون سرمایه گذاری پانصد هزار یورو برای اخذ اقامت به دویست و پنجاه هزار یورو کاهش یافته که این امر برای خانواده های متوسط نیز آسانتر شده است. پس همین نکته به تنهایی کلیه رویکرد ترکیه را هر چند که بعضی این امر را رکود اقتصادی ترکیه در سالهای گذشته میدانند اما ترکیه همیشه صنعتی بزرگ از راه توریست برای کسب درامد داشته و میتواند این دلیل، گویای رویکرد کلی این کشور باشد. البته که سرمایه گذاری صحیح و با تحقیق و اینکه این سرمایه در کدام قسمت ترکیه باشد بسیار بحث مفصلی است و میتواند با یک مشاوره صحیح و سفری ارزان به این کشور با اطمینان بیشتری برای شما مهاجرین که قصد سرمایه گذاری در کشورهای مختلف را دارید آسان سازد. همچنین سرمایه گذاری در حوزه کسب و کار و ایجاد شغل نیز متاسفانه با توجه به عدم موفقیت تولیدیها و کارخانجات و مشکلات آنها در سالهای گذشته میتواند آیتم سود آوری با توجه به صنعت توریسم در ترکیه برای شما به دنبال داشته باشد. قوانین سرمایه گذاری در ترکیه در حوزه کسب و کار نیز در سالهای گذشته بسیار آسانتر شده است که میتوانید موارد آن را از مشاورین ما بخواهید تا برای شما توضیح دهند.

دیدگاهتان را بنویسید