تلفن : 49 43 017 538 90 00
سال ساخت
متراژ پارکینگ
اندازه زمین
امکانات
قیمت

سریعترین اخذ اقامت

ابتدا به نظر میرسد که سریعترین اخذ اقامت، اقامت در کشور ترکیه نزدیک و دوست با روابط خوب و چندین و چند ساله با ایران و رویکرد و نگاهی بسیار منفعت طلبانه این کشور به صنعت توریست و کمک خود مردم و کتبینه های بر سر کار این کشور بوده که به نفع متقاضیان “سریعترین اخذ اقامت” اولین نگاه کشور ترکیه باشد. اما این امر میتواند برای خیلی از کشورها که برای ما اخذ اقامت آنها بسیار دشوار است . با دانش و قوانین مختلف کشورها اقامت در برخی کشورها همانند ترکیه ممکن است با شرایط شما بسیار سهل باشد. کارنامه شرکتهای مختلف و تجربه کاری آنها بسیار مهم است، چرا که زمان و هزینه برای متقاضی بسیار مهم است و میتواند متقاضی را ناراضی حتی پس از نتیجه اقامت کند .به زمان و هزینه ای که میپردازید با دیدی از بالا نگاه کنید. درضمن درست است که خیلی از موسسات با اخذ مبلغی کم در ابتدا شما را وسوسه می کنند امام به این امر واقف باشید همین هزینه های کم در پرونده های متعدد میتواند رغم هنگفتی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید