تلفن : 49 43 017 538 90 00
سال ساخت
متراژ پارکینگ
اندازه زمین
امکانات
قیمت

مشاوره و اخذ اقامت

بهترین مشاور، مشاورینی نیستند که در اولین مصاحبه ها به شما امیدواری واهی بدهند و با وعده وعیدهای متعدد شما را وسوسه نمایند. هیچگاه هیچ موسسی نمیتواند به شما وعده اخذ اقامت صد در صد را بدهد. اخذ اقامت صد در صد خود میتواند زنگ خطری باشد برای عدم وارد شدن شما به مجموعه ها. با اندک دانشی هم میتوان نتیجه گرفت که البته نه برای کشورهای آسیایی همچون ترکیه و امارات اما برای اخذ اقامت صد در صد میتوانید اولین هشدار را چه در آگهی ها و چه در مصاحبه های خود دریافت نمایید . لازم است بدانید که پروسه اخذ اقامت بدون هزینه نیست، چه برای موسسات و چه برای افراد حقیقی. حتما در نظر داشته باشید در صورت عدم حصول نتیجه نیز شما باید کارمزدهایی را پرداخت نمایید. مقدار این کارمزدها نیز در قراردادها ذکر خواهد شد و برای کشورهای مختلف متفاوت است.

دیدگاهتان را بنویسید