تلفن : 49 43 017 538 90 00
سال ساخت
متراژ پارکینگ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر
بر اساس

تریبلکس لوکس در استانبول

Istanbul-Turkey

€ 218,00
3 خواب 3 حمام 197 m²
€ 218,00
3 خواب 3 حمام 197 m²

پروژه مسكوني در استانبول

استانبول-ترکیه

€ 390,00
1 خواب 1 حمام 45 m²
€ 390,00
1 خواب 1 حمام 45 m²

آپارتمان لوکس در منطقه آسیایی

استانبول-ترکیه

€ 150,00
3 خواب 140 m²
€ 150,00
3 خواب 140 m²

آپارتمان لوکس ۱ خوابه

استانبول-ترکیه

€ 840,00
2 خواب 1 حمام 110 m²
€ 840,00
2 خواب 1 حمام 110 m²

اکازیون ۱ خوابه

استانبول-ترکیه

€ 41,00
1 خواب 1 حمام 60 m²
€ 41,00
1 خواب 1 حمام 60 m²

لوکس ۱ خواب

استانبول-ترکیه

€ 640,00
1 خواب 1 حمام 114 m²
€ 640,00
1 خواب 1 حمام 114 m²

آپارتمان لوکس ۱ خوابه

استانبول-ترکیه

€ 50,00
1 خواب 1 حمام 65 m²
€ 50,00
1 خواب 1 حمام 65 m²

واحد لوکس ۱ خوابه

استانبول-ترکیه

€ 218,00
1 خواب 1 حمام 120 m²
€ 218,00
1 خواب 1 حمام 120 m²

آپارتمان ۱ خوابه لوکس

استانبول-ترکیه

€ 62,00
1 خواب 1 حمام 60 m²
€ 62,00
1 خواب 1 حمام 60 m²

آپارتمان ۲ خوابه

استانبول-ترکیه

€ 52,00
2 خواب 1 حمام 110 m²
€ 52,00
2 خواب 1 حمام 110 m²

آپارتمان ۱ خواب در میل پارک

استانبول-ترکیه

€ 50,00
1 خواب 1 حمام 65 m²
€ 50,00
1 خواب 1 حمام 65 m²

آپارتمان ۱ خوابه لوکس

استانبول-ترکیه

€ 335,00
1 خواب 1 حمام 60 m²
€ 335,00
1 خواب 1 حمام 60 m²
1 2